• White Vimeo Icon
  • White Instagram Icon

Kai Krause. Cinematographer.

Los Angeles, CA. Frankfurt, Germany.

© 2018 by Kai Krause Cinematography, LLC | 177 E Colorado Blvd. Suite 200 | +1 (818) 856-6945